top of page

Laatste blogartikelen

 

 

De kracht van de ontmoeting

november 24, 2016

Steen

september 15, 2015

 

Verbinding

mei 30, 2014

 

Vol verlangen

september 3, 2013

 

Kapper Martin

augustus 28, 2013

 

 

Contact

 

Lieuwe Koopmans 

Frankestraat 9, 2011 HT Haarlem

lieuwe@lieuwe.net

06 109 228 79

Transactionele Analyse

 

Transactionele Analyse (TA) is een stroming in de Humanistische psychologie.  In de traditie van het  Humanisme gelooft zij in de goedheid van de mens en in het vermogen van mensen om zich te ontwikkelen.

Met behulp van de TA is het mogelijk om te kijken naar de ontwikkeling van individuele mensen (intrapersoonlijk) en naar hoe dit vorm krijgt in het dagelijks leven in relatie met anderen (interpersoonlijk).

Binnen de TA bestaat een lange traditie om complexe psychologie zo te vereenvoudigen dat zij  haar diepgang behoudt en toch voor iedereen goed te begrijpen is. Dit doet zij door alledaags taalgebruik en veel gebruik van eenvoudige visuele modellen. Dit geeft cliënten/studenten/supervisanten de mogelijkheid om zichzelf te helpen en/of in de begeleiding een gelijkwaardige positie in te nemen. Het helpt mensen om zich autonoom te ontwikkelen.

Autonomie is een centraal begrip . Het is het begin- en eindpunt van de TA.  Autonomie is het vermogen om in het hier en nu zelfstandig richting te geven aan je leven. Je wordt dan niet (meer) belemmerd door ervaringen van vroeger. Je hebt een groot bewustzijn ontwikkeld en voelt je vrij in het aangaan van relaties (intimiteit)  en in het kiezen van je eigen respons op wat er in jou en je omgeving gebeurd (spontaniteit). Daarnaast ervaar je jezelf als ‘heel’; gerijpt door het leven, waarbij elke ervaring betekenisvol is voor wie jij bent en hoe jij handelt.

Ik beschouw de autonomie van iemand niet als iets geisoleerds. Liever spreek ik van ‘relationele autonomie’ . Dit is je vermogen om in relatie met de ander(en) je verbonden te voelen en op je eigen benen te staan.

De Tranactionele Analyse is in de afgelopen 50 jaar van grote betekenis geweest voor de psychotherapie, counselling, onderwijs en organisatieontwikkeling. 

De TA staat niet op zichzelf. Zij maakt onderdeel uit van een brede traditie van psychologieen, filosofieën en spirituele ontwikkelingen waarin veel raakvlakken zijn met het gedachtegoed van de TA. Ik hou ervan om deze tradities met elkaar te verbinden en zo de TA te blijven voeden en ontwikkelen.

 

Interesse? Neem contact met mij op

bottom of page