top of page

De kracht van de ontmoeting


Dit zijn Wij, de kracht van de ontmoeting

Je bent zo mooi anders als ik/ natuurlijk niet meer of minder/maar zo mooi anders/ik zou je nooit anders dan anders willen.

Met dit prachtige gedicht van Hans Andreus open en sluit ik mijn nieuwe boek. Het gedicht geeft een verlangen weer om de ander werkelijk te ontmoeten. In het leven vragen veel mensen zich af hoe zij de ontmoeting met de ander kunnen versterken en meer uit werk en prive-relaties kunnen halen.

In dit boek sta ik stil bij de ontmoeting in begeleidingsrelaties. Daarbij kun je denken aan coaching en counseling, maar ook aan de ontmoeting tussen een leidinggevende en een medewerker, een verpleegkundige en een client of een leraar en een leerling. Anders dan in de meeste boeken over (bege-)leiden richt ik de aandacht op de relatie, op de ontmoeting. Ik heb dit boek geschreven vanuit twee gedachten:

  • voor ieder mens schuilt de diepste betekenis in het leven in het zichzelf leren kennen en ontwikkelen;

  • de belangrijkste weg om dit te realiseren is in de ontmoeting met de ander. Wij mensen bestaan alleen maar in relatie tot elkaar.

Deze gedachten worden ondersteund door filosofen vanuit Oost en West en vanuit de Griekse oudheid tot nu. Ook in de psychologie heeft men inmiddels aangetoond dat het belangrijkste element in verandering, de ontmoeting is. Uit de neurologie komt steeds meer overtuigend bewijs dat onze hersenen bij voortduring afstemmen op die van anderen. Deze verschillende stromingen in de wetenschap laat ik allen aan het woord. Een speciale plek is daarbij ingeruimd voor de Transactionele Analyse. Deze stroming in de humanistische psychologie stond centraal in mijn vorige boek ‘Dit ben ik’. Hier pas ik haar toe op het vormgeven van relaties.

In het boek beantwoord ik vooral de vraag wat wij ieder afzonderlijk kunnen doen om de kracht van deze ontmoeting te versterken. Een centrale plaats wordt daarin ingenomen door het begrip ‘Bewustzijn’. Bewustzijn gaat over zien wat er om je heen gebeurt, gelijktijdig innerlijk kunnen ervaren wat er bij jou gebeurt en deze twee met elkaar kunnen verbinden. Dit helpt je om keuzes te maken in hoe jij de ander wilt ontmoeten.

In het verlengde daarvan plaats ik een aantal andere elementen van de ontmoeting in de spotlights, zoals de betekenis van emoties, empathie, een open levenshouding, humor en plezier, het creeren van flow en je vermogen om vanuit je hart te spreken.

Ik doe dit aan de hand van schilderijen, zoals ‘tekenende handen’ van Escher en dialogen uit bioscoopfilms, zoals bijv. ‘Children of a lesser god’ , ‘Inside out’ en ‘Room’. Daarnaast gebruik ik veel praktijkvoorbeelden en stel ik jou als lezer vragen of geef opdrachten.

Aan de hand van dit boek kun je je eigen vermogen om de ander te ontmoeten vergroten. Ik nodig je uit tot reflectie en tot actie.

Het boek is met zorg vorm gegeven door uitgeverij Thema. Daarin wordt zichtbaar dat het ook in het schrijven niet alleen de schrijver is die een boek schrijft, maar dat de ontmoeting de meerwaarde geeft.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page